Reference

Iskopi i zemljani radovi

 • Iskopi za crpne stanice, Poreč
 • Zemljani radovi, Turističko naselje Bellevue Poreč
 • Izrada kanalizacije, Poreč
 • Lidl trgovački centar, Pazin
 • Plodine trgovački centar, Pazin
 • Plodine trgovački centar, Poreč
 • Plinovod Pula – Karlovac
 • Parenzana

Građevina i niskogradnja

 • Izrada parkirališta, Kaufland Poreč
 • Armirano-betonska stambena građevina, Juršići
 • Hala Strojopromet, industrijska zona Galižana
 • Rekonstrukcija groblja u Muntrilju
 • Izrada sporstkog igrališta u Muntrilju
 • Obiteljska kuća sa bazenom, Jureši – Pazin
 • Izrada gabiona, Sv. Katarina
 • Potporni zidovi, priprema terena za asfaltiranje, Bifix Buje
 • Zračna luka Pula
 • Istarski ipsilon
 • Vila u Boljunu
 • Objekt u Šujevićima
 • Objekt u Butkovićima
 • Terminal plinovoda Galižana
 • Izgradnja oborinske odvodnje Fužine – Vrata

Transport i logistika